En god Strategi fortjener en endnu bedre implementering.

Der bruges mange ressourcer på at udarbejde de perfekte strategier, men alt for ofte tages implementeringen for givet, og hermed skabes grobund for misforståelser, manglende resultater, og mistillid til ledelsen og strategien. 

Hvad er det jellyfish kan?

jellyfish indtager rollen som strategisk indpisker i din organisation og sikrer at strategien nedbrydes til operationelle elementer som er forankret i organisationens workflow og kultur. I samarbejde med de forskellige interessenter defineres forståelige og SMARTe (K)PI’er der følges op på løbende og som rapporteres på en overskuelig måde til ledelsen og organisationen. Vi lægger megen vægt på at implementeringen og de løbende resultater kommunikeres til organisationen på en klar og inspirerende måde således at  strategien gøres levende og bliver et omdrejningspunkt for organisationens virke og beslutningsprocesser. 

Som ekstern ressource frigør jellyfish andre kritiske ressourcer i organisationen, som ellers normalt ville forventes at skulle implementere strategien sideløbende med andre primære aktiviteter.

Selvom vores primære fokusområde er strategiimplementering så assisterer vi gerne i strategiudviklingsfasen som facilitator, rådgiver, kritisk stemme eller lign., – vores “strategiske værktøjskasse” er stor. Vi foretager også gerne “sanity check” på jeres udarbejdede strategi samt “post mortem” på tidligere strategier, det sidste med henblik på at udlede værdifuld læring og skabe basis for de fremtidige strategitiltags success.

Din Vision er det du stræber efter og strategien er dit søkort

Lad os gøre dine Visioner til Virkelighed ved at følge det søkort som du har tegnet, istedet for at sejle i den retning som vinden blæser!

Hvorfor ikke gøre det selv?

Hvis du selv er kommet i mål med at udvikle og definere strategien og dine mål, så kan du vel også selv implementere den? Dette er ikke altid tilfældet. Vi besidder hver især forskellige evner og er drevet af ting hvori vi finder energi. Nogle er gode til at få ideer andre er gode til at føre dem ud i livet. Derudover er strategiimplementering en veldefineret rolle i de færreste virksomheder, og det påhviler derfor organisationen at drage omsorg for at strategien implementeres. Dette fælles ansvar kan føre til at der ikke findes et klart ansvar og ejerskab, hvilket gør at strategien skal kæmpe om ressourcer side om side med de daglige kerneaktiviteter, – en kamp som strategien oftest taber. Ydermere kan der være; usikkerhed om hvorledes strategiimplementeringen skal håndteres, forskellige lokale tilgange hvilket introducerer inhomogenitet, samt mangel på de nødvendige værktøjer.

Men hvis du har din egen strategiansvarlige funktion og ansvaret og ejerskabet er klart, tiden er tilstede, og værktøjerne på plads, – tja så er det ikke sikkert du har brug for os til det, men måske kan vi bidrage med en skarp vinkel på en anden strategisk problemstilling.

Kontakt

+45 4252 9595

contact@jellyfish.dk

Jellyfish
Balanceret og upolitisk implementering sikrer at intentionerne og antagelserne i strategien bevares.
En ekstern ressource frigør andre kritiske ressourcer i organisationen, som normalt eller ville forventes at implementere strategien sideløbende med andre primære aktiviteter.